Hva kan du søke?Søker du Vg1?

  • Du må søke tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Dette gjelder også ved omvalg.
  • Fører du opp færre enn tre ønsker, vil du kunne bli plassert på et utdanningsprogram du ikke har søkt.
  • Du har ikke rett til inntak på en bestemt skole, selv om du har mulighet til å prioritere skoler. Klarer du ikke å konkurrere deg inn ved noen av de ønskede skolene, kan du bli tilbudt plass ved en skole du ikke har søkt.

Søker du Vg2, Vg3 eller læreplass?

Andre opplæringstilbud

Fylkene kan også ha andre opplæringstilbud, for eksempel fordypninger innenfor et programområde eller spesielt tilrettelagt opplæring.

Det er utarbeidet egne opplæringstilbud og læreplaner for elever som er

Informasjon fra TrøndelagNår du søker Vg1 skal du oppgi tre alternative utdanningsprogram.

Det finnes 15 utdanningsprogram. 10 av dem er yrkesfaglige utdanningsprogram som f.eks. elektro, helse- og oppvekst, og 5 er studieforberedende utdanningsprogram som f.eks. idrettsfag og studiespesialisering.   


Retten til plass gjelder inntak til ett av de tre utdanningsprogrammene. Fører du opp færre enn tre ønsker, vil du kunne bli plassert på et utdanningsprogram du ikke har søkt på. Det vil si at du ikke har rett til inntak på ønsket fordypning eller programfag og du kan derfor ikke søke på dette på vigo.no. Nærskoleprinsippet gjelder. Les mer om nærskoleprinsippet
 
Du som har søkt både læreplass og vg3 påbygging til generell studiekompetanse, og har takket ja til tilbud om vg3 påbygging til generell studiekompetanse, vil ikke få annet tilbud fra Trøndelag fylkeskommune. Du kan få tilbud om læreplass fra en lærebedrift. 

Vedlegg Trøndelag