Grunnkompetanse

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har gjennomført deler av opplæringen.

Grunnkompetanse kan velges som mål i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og kan være planlagt eller ikke planlagt.
  • Det kan gjelde deg som for eksempel slutter eller stryker i fag, eller som oppdager underveis at du vil ha vanskelig med å fullføre.
  • Det kan gjelde deg som vet allerede fra starten av at du vil ha vansker med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse.
  • Dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, er det mulig å endre målet for opplæringen din.
Skolen kan hjelpe deg med å
  • tilrettelegge opplæringsløpet ditt
  • gi deg råd om hvordan du senere kan fullføre den opplæringen du har begynt på
Velger du grunnkompetanse gjennom opplæring i bedrift, kan du lese mer om dette under Lærekandidat og Praksisbrevkandidat.

Informasjon fra TrøndelagElever på vg2 yrkesfag som går mot grunnkompetanse og ikke skal søke læreplass, men skal ta sitt tredje år i skole:

 

  • kan ikke søke i vigo, men skal benytte skjema for YF grunnkompetanse.


Vedlegg Trøndelag