FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra TrøndelagFlytting til og innad i Trøndelag

I Trøndelag fylkeskommune får du oppfylt rettighetene dine til videregående opplæring dersom du er folkeregistrert i Trøndelag pr. 1. mars 2023. Dette iht Opplæringslova §13-3, Forskrift til Opplæringslova §19-2 og Forskrift for inntak til videregående skole og formidling til læreplass, Trøndelag §1-13
 
Flytter du før 1. mars 2023 og får flyttingen godkjent fra folkeregisteret etter 1. mars 2023, må du sende inn dokumentasjon som viser at flyttingen er godkjent og at flyttedatoen er før 1. mars 2023.
 
Dersom du ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen 1. juni 2023, vil du ikke få de rettighetene du ville hatt dersom du hadde sendt inn dokumentasjonen innen fristen.
 

Dokumentasjon som godtas ved flytting etter 1. mars 2023:

Alle som skal flytte sammen med sine foresatte må sende inn:

  • godkjent flyttemelding fra folkeregisteret som viser at du og foresatte er bosatt på samme adresse i Trøndelag, eller
  • leie- eller kjøpekontrakt på bolig
Du som er under 18 år og flytter mellom dine foresatte
Du som er over 18 år og flytter mellom dine foresatte:
  • ta kontakt med inntakskontoret for å få tilsendt skjema Flytting mellom foresatte.
 
Frist for å sende inn dokumentasjonen er 1. juni 2023.
Dokumentasjonen må sendes til inntakskontoret: inntak@trondelagfylke.no
 
Dersom du ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen 1. juni 2023, vil du ikke få de rettighetene du ville hatt dersom du hadde sendt inn dokumentasjonen innen fristen.
 
Vær oppmerksom på at dersom du ikke sender inn dokumentasjon på flyttingen, blir du regnet som søker med adressen som er folkeregistrert pr. 1. mars 2023.
 
Du må regne med saksbehandlingstid hos folkeregisteret. Du bør derfor ta kontakt med folkeregisteret så snart du vet du skal flytte for å kunne overholde fristen 1. juni til å sende inn dokumentasjonen.
 
Flytter du fra et annet fylke til Trøndelag uten å informere og dokumentere det til inntakskontoret, vil søknaden bli behandlet som søker fra annet fylke.