FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra Trøndelag


Flytting
I Trøndelag fylkeskommune får du oppfylt rettighetene dine til videregående opplæring dersom du er folkeregistrert i Trøndelag pr 1.mars det året du søker. Dette iht Opplæringslova §13-3, Forskrift til Opplæringslova §19-2 og Forskrift for inntak til videregående skole og formidling til læreplass, Trøndelag §1-13
 
Det er den folkeregistrerte adressen du har pr 1.mars som brukes i inntaket. Hvis du flytter etter 1. mars må du selv informere og sende nødvendig dokumentasjon til inntakskontoret i Trøndelag. Hvis du flytter etter 1.mars og ikke informerer oss og sender nødvendig dokumentasjon, vil det ha betydning for inntaket ditt. Dette gjelder både hvis du flytter fra annet fylke til Trøndelag eller innad i Trøndelag fylke.
Dokumentasjon sendes til inntak@trondelagfylke.no
Frist for å sende dokumentasjon er 1. juni 2022.

Du kan få rett til videregående opplæring i Trøndelag dersom du:
  • flytter sammen med foresatte til Trøndelag. Det må dokumenteres i form av enten godkjent flytting i folkeregisteret, leie eller kjøpskontrakt på bopel, at foresatte har fått jobb i Trøndelag fylke. 
  • er over 18 år og har flyttet alene til Trøndelag før 1.juni. Det må dokumenteres med godkjent flytting i folkeregisteret.
  • flytter mellom dine foresatte. Det må dokumenteres med skjemaet "Flytting mellom foresatte"

Hvis du ikke sender oss informasjon og dokumentasjon på flytting innen 1. juni så vil du ikke få de rettighetene du ville hatt om du hadde meldt fra innen fristen 1.juni.

Det kan også søkes om å bli prioritert gjesteelev i annet fylke, det finner du nærmere informasjon om på vilbli.no under «Skolegang i andre fylker».

Det kan også søkes om unntak fra nærskoleprinsippet, det finner du nærmere informasjon om på vilbli. Under «Hvilke skoler kan du søke på?»