Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra TrøndelagHar det etter søknadsfristen skjedd noe alvorlig som gjør at søkeren ikke har mulighet til å gjennomføre ønsket utdanningsprogram/programområde, kan søkeren sende en underskrevet forespørsel om å få endre søknaden sammen med en uttalelse fra hjelpeapparatet på skolen en er elev ved, oppfølgingstjenesten, eller annen relevant dokumentasjon.  

Endring til disse tilbudene er ikke mulig etter 1.mars: 

  • Landslinjer og landsdekkende tilbud  
  • YSK, yrkes- og studiekompetanse (TAF)  
  • Musikk, dans og drama på inntaksprøve  
  • Idrettfag på ferdigheter  
  • Kjøp av skoleplass annet fylke 
  • IB International Baccalaureat

En forespørsel uten vedlagt uttalelse vil ikke bli tatt til følge. En forespørsel som kommer inn etter 01.mai vil normalt ikke bli tatt til følge.
Vær oppmerksom på at dette også gjelder mellom 1. inntaket og 2.inntaket.

Forespørselen sendes elektronisk via denne lenken: Sikker forsendelse  
Merk med tittel: Forespørsel om endring av søknad til videregående opplæring.  
Endring av søknad om inntak etter søknadsfristen er ikke en rettighet, og det er derfor ikke klagerett hvis søknaden ikke endres, jf § 6-8 i forskrift til Opplæring.