Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra TrøndelagFristen for å sende en henvendelse om endring av søknad for skoleåret 2022/2023 er nå gått ut.

Fra 01.juni vil enhver henvendelse om endring bli avvist. Det gjelder for alle.

 

Endring av søknad om inntak etter søknadsfristen er ikke en rettighet, og det er slik sett ikke klagerett på tilbakemelding på en evt. anmodning om endring av søknaden, jfr. forskrift til Opplæringslova § 6-8 .