Avtale mellom Trøndelag og Nordland for søkere med ungdomsrett Bindal kommune

Informasjon fra TrøndelagAvtale om samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Nordland fylkeskommune gjelder for søkere fra Bindal kommune som har ungdomsrett.

Søkere fra Bindal kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkere bosatt i Trøndelag fylke til følgende skoler i Trøndelag:

- Grong vgs

- Olav Duun vgs

- Ytre Namdal vgs

Alle skal søke på vigo.no til Trøndelag. Det kan søkes til begge fylker. Hvert fylke har egne inntak, så søker må sjekke inntaksvedtaket i begge fylkene på vigo.no.

For nærmere informasjon, ta kontakt med hjemfylket.