Avtale mellom Trøndelag og Møre og Romsdal for søkere med ungdomsrett

Informasjon fra Trøndelag


Avtale om samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder for søkere fra Rindal kommune, gamle Halsa kommune og Aure kommune som har ungdomsrett, og søkere med rett til Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse.

Søkere fra Rindal kommune og gamle Halsa kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkere bosatt i Møre og Romsdal fylke til følgende skoler i Møre og Romsdal:

- Atlanten vgs
- Kristiansund vgs
- Sunndal vgs
- Surnadal vgs
- Tingvoll vgs

Søkere fra Aure kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkere bosatt i Trøndelag fylke til følgende skoler i Trøndelag:

- Kyrksæterøra vgs
- Meldal vgs
- Orkdal vgs

Søkere fra Rindal kommune og gamle Halsa kommune kan søke Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse og vil få påbyggingsrett på følgende skoler i Møre og Romsdal:

- Kristiansund vgs
- Sunndal vgs
- Surnadal vgs

Søkere fra Aure kommune kan søke Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse og vil få påbyggingsrett på følgende skoler i Trøndelag:

- Kyrksæterøra vgs
- Meldal vgs

Alle skal søke på vigo.no til det fylket søker ønsker å gå på skole i. Det kan søkes til begge fylker. Hvert fylke har egne inntak, så søker må sjekke tilbud om skoleplass i hvert fylke på vigo.no.
For nærmere informasjon, ta kontakt med hjemfylket.