Avtale mellom Trøndelag og Innlandet for søkere med ungdomsrett

Informasjon fra TrøndelagAvtale om samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune gjelder for søkere fra Holtålen og Røros kommune i Trøndelag og Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune i Innlandet som har ungdomsrett, og søkere med rett til Påbygging til generell studiekompetanse.

Søkere fra Holtålen og Røros kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkere bosatt i Innlandet fylke til Nord-Østerdal vgs og Storsteigen vgs i Innlandet.

Søkere fra Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkere bosatt i Trøndelag fylke til Røros vgs i Trøndelag.

Alle skal søke på vigo.no til det fylket søker ønsker å gå på skole i. Det kan søkes til begge fylker. Hvert fylke har egne inntak, så søker må sjekke inntaksvedtaket i begge fylkene på vigo.no.

For nærmere informasjon, ta kontakt med hjemfylket.