Troms og Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Finnmark

Inntak

Kontaktinformasjon

E post inntak@tffk.no
Nettsted www.tffk.no
Navn Troms og Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Finnmark
Besøksadresse Henry Karlsens plass 1, 9800 Vadsø
Postadresse Fylkeshuset, Postboks 701
9815 Vadsø
Telefon 77 75 50 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål