Nord-Troms videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post nord-troms.vgs@tffk.no
Nettsted www.nordtroms.vgs.no
Navn Nord-Troms videregående skole
Tilhører Troms og Finnmark fylkeskommune Utdanningsetaten
Besøksadresse Hovedveien 18, 9151 Storslett
Postadresse Postboks 293
9156 Storslett
Telefon 77 78 70 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Nord-Troms videregående skole ble opprettet som ny felles skole i regionen fra og med 1. august 2011.

Skolen har to avdelinger: Nordreisa og Skjervøy.

I oversikten nedenfor kan du se anmerkninger om hvilke programområder som tilbys ved hvilke avdelinger.

Velg Nord-Troms videregående skole på vigo.no for å søke på tilbudet ved skolen.

Dersom du søker Vg1 studiespesialisering eller Vg1 Helse- og oppvekstfag kan du velge avdeling du ønsker under Tilleggsopplysninger i søknaden på vigo.no.

Dersom det blir problemer med kapasitet i noen av de aktuelle klassene, vil vanlige inntaksregler gjelde.

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Naturbruk
Teknologi- og industrifagFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Elektro og datateknologi

Vg2
Felles programfag
Elenergi og ekom
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Felles programfag
Informasjonsteknologi
Brukerstøtte
Driftsstøtte
Utvikling

Naturbruk

Teknologi- og industrifag

Felles programfag
Kjøretøy
Dokumentasjon og kvalitet
Verkstedarbeid

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Felles programfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Konseptutvikling og programmering
Produksjon og historiefortelling
Teknologiforståelse

Naturbruk

Teknologi- og industrifag