KompetanseVideregående opplæring skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Oppnådd kompetanse skal dokumenteres.

Informasjon fra Troms og Finnmark

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.