Informasjon på flere språk – Information in several languagesInformasjon om videregående opplæring på flere språk

På vilbli.no er mye av innholdet oversatt til flere språk.

Quiz, interesseoppgaver og beskrivelse av utdanningsprogram

Følgende innhold er oversatt til 21 språk:

 • oppgaven «Ta quizen!»
 • oppgavene «Hva kan passe for deg?» (studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram)
 • beskrivelsen av de 15 utdanningsprogrammene

Språkvalgene finner du på forsiden:

Innføring i videregående opplæring for minoritetsspråklige

Sentral informasjon om videregående opplæring er oversatt til fem språk (i tillegg til norsk og engelsk). «Introduksjon til videregående opplæring» gir en innføring i hva videregående opplæring er, og hvilke regler som gjelder. Tekstene er tilrettelagt med tanke på minoritetsspråklige og deres foresatte. Innholdet er tilgjengelig både som et eget menypunkt og som pdf-fil på følgende språk:

 • English (Engelsk)
 • العربية (Arabisk)
 • یرد (Dari)
 • Polski (Polsk)
 • Af-soomaali (Somali)
 • ትግርኛ (Tigrinja)
 •  

  vilbli.no på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk

  Alle sider på vilbli.no er tilgjengelig på:

  Se menyvalg for språk øverst til høyre på siden.

  Information in several languages concerning upper secondary education and training

  On vilbli.no a lot of the contents have been translated into several languages.

  Quiz, interest test and description of education programmes

  The following content has been translated into 21 languages:

  • the task “Take the quiz!”
  • the tasks “What might suit you?” (specialization in general studies and vocational education)
  • the description of the 15 education programmes

  You will find the different languages you can choose on the first page:

  Introduction to upper secondary education and training for minority language applicants

  Important information about upper secondary education and training has been translated into five languages (in addition to Norwegian and English). “Introduction to upper secondary education and training” provides an introduction to what upper secondary education and training is and which rules apply. The texts have been adapted for minority language applicants and their parents/guardians. The contents can be accessed both as a separate menu option and as a PDF file in the following languages:

 • English (Engelsk)
 • العربية (Arabisk)
 • یرد (Dari)
 • Polski (Polsk)
 • Af-soomaali (Somali)
 • ትግርኛ (Tigrinja)
 •  

  vilbli.no in bokmål, nynorsk, sámegiella and english

  In addition all pages on vilbli.no are available in:

  See menu options for languages at the top right of the page.

  Informasjon fra Troms og Finnmark

  Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.