Helsearbeiderfag, vekslingsmodell

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikke
  • Kryssløp
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Bytt for å se tilbud på Vg1-nivå for 2022-2023

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2

Bytt for å se tilbud på Vg2-nivå for 2022-2023

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelingen til Vg2 helsearbeiderfag.
Fag- og timefordelingen til Vg2 helsearbeiderfag, vekslingsmodell kan være annerledes.

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Bytt for å se tilbud på Vg3-nivå for 2022-2023