Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Håndverk, design og produktutvikling

Felles programfag
Søm og tekstilhåndverk
Design og produktutvikling
Produksjon og materialer

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 3
Medieuttrykk
Medieuttrykk 3
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Grafisk design
Grafisk design

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Håndverk, design og produktutvikling

Felles programfag
Håndverk, design og produktutvikling
Materialer og teknikker
Produktutvikling og skapende prosesser

Elektro og datateknologi

Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg3
Felles programfag
Flytekniske fag
Flysikkerhet
Luftfartøysystemer
Vedlikeholdsteknikk

Helse- og oppvekstfag