Språkopplæring for minoritetsspråkligeFor elever med et annet morsmål kan det være utfordrende å følge undervisningen samtidig som man skal lære seg å mestre det norske språket. Dersom du har begrensede norskkunnskaper, har du rett til særskilt språkopplæring (forsterket og tilpasset språkopplæring).

Særskilt språkopplæring gjelder først og fremst

 • særskilt norskopplæring (styrket opplæring i norsk),
  men du kan også få tilbud om
 • morsmålsopplæring (opplæring i morsmålet ditt).
 • tospråklig fagopplæring (opplæring i andre fag på ditt eget språk)

Skolen skal kartlegge ditt behov

 • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir bestemt om du kan få særskilt språkopplæring.
 • Skolen skal også kartlegge dine norskkunnskaper underveis i opplæringen for å avgjøre når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

Retten til særskilt språkopplæring gjelder altså inntil du er god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen.

Særskilt norskopplæring

Har du behov for styrket opplæring i norsk, finnes det tre muligheter:

1. Du kan følge læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

 • Denne læreplanen er ikke knyttet til din alder, men ditt nivå.
 • Du får ikke karakter i norsk hvis du følger denne læreplanen.
 • Du følger denne læreplanen inntil du kan gå over til den ordinære læreplanen i norsk.

2. Du kan følge læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

 • Med kort botid menes mindre enn seks år.
 • Denne læreplanen kan brukes på alle tre trinn.
 • Du får standpunktkarakter og går opp til eksamen etter denne læreplanen.

3. Du kan følge den ordinære læreplanen i norsk med tilpasninger (tilpasset for deg).

Når du får eller har fått forsterket norskopplæring, er du fritatt fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Morsmålsopplæring

Du kan også få tilbud om å styrke språkferdighetene i ditt eget morsmål.

 • Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter tar utgangspunkt i ditt nivå, og ikke din alder.
 • Morsmålsopplæring går ut på at du skal forbedre lese- og skriveferdighetene i ditt eget språk, slik at morsmålet kan bli et støttespråk når du skal lære norsk.
 • Denne opplæringen kan gis ved en annen skole.*

Tospråklig fagopplæring

Du kan også få tilbud om tospråklig opplæring i andre fag.

 • Opplæringen i faget (f.eks samfunnsfag eller naturfag) foregår både på norsk og på ditt eget morsmål.
 • På den måten vil du ha mulighet til å få forklaringer på et språk du forstår.
 • Opplæring på to språk kan gjennomføres i alle fag.
 • Denne opplæringen skal gis ved din egen skole.*

* Hvis det ikke finnes lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring i andre fag, skal du få tilbud om annen opplæring som er tilpasset ditt behov.