ForbeholdFylkeskommunene tar generelt forbehold om at det annonserte opplæringstilbudet kan endres, for eksempel på grunn av for få søkere. Det kan også gjøres endringer i fylkeskommunale inntaksregler.

Informasjon fra Telemark

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.