Vurdering, fravær og vitnemålI videregående opplæring skal du få vurdering, både underveis- og sluttvurdering. Du kan klage på sluttvurderingen.

Du skal få dokumentasjon på den kompetansen du har oppnådd.

Informasjon fra Svalbard

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.