Studiekompetanse10. trinn


Studieforberedende opplæring fører fram til studiekompetanse


Videregående trinn 1 i skole

Beskrivelse her.....

Videregående trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Videregående trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Høyere utdanning ved høyskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Informasjon fra Svalbard

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.