VoksenopplæringskontoreneHar du spørsmål om videregående opplæring for voksne?

  • Kontakt fylkeskommunen for nærmere opplysninger om videregående opplæring for voksne (se informasjon i listen under) 
  • karriereveiledning.no tilbyr karriereveiledning via chat eller telefon

Agder

E-post:
- Karriere Agder Arendal: karrierearendal@agderfk.no
- Karriere Agder Kristiansand: karrierekristiansand@agderfk.no
- Karriere Agder Lyngdal: karrierelyngdal@agderfk.no
Du finner mer informasjon på fylkets nettsider.

Innlandet

Du finner informasjon på fylkets nettsider.

Møre og Romsdal

Du finner informasjon på fylkets nettsider.

Nordland

Du finner informasjon på karrierenordland.no og på fylkets nettsider.

Oslo

Du finner informasjon på Oslo Voksenopplæring Servicesenter.

Rogaland

E-post: voksen@rogfk.no 
Du finner mer informasjon på fylkets nettsider.

Troms og Finnmark

E-post: voksen@tffk.no
Du finner mer informasjon på fylkets nettsider.

Trøndelag

E-post: voksenopplaring@trondelagfylke.no
Du finner mer informasjon på fylkets nettsider.

Vestfold og Telemark

E-post: voksenoppleringen@vtfk.no 
Du finner mer informasjon på fylkets nettisder.

Vestland

Du finner informasjon på fylkets nettsider.

Viken

Voksenopplæring Viken
Postadresse Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Telefon: 32 30 00 00
E post: voksen@viken.no
Du finner mer informasjon på fylkets nettsider.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.