Videregående opplæring som voksenDet er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring. Voksne uten slik rett kan søke, men vil bli prioritert etter voksne med rett. Utdanning på videregående nivå gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Har du behov for informasjon eller veiledning?

Informasjon fra Rogaland

Informasjon fra Rogaland vil foreligge i løpet av høsten

Rogaland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Rogaland.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Videregående opplæring som voksen (skoleåret 2023-2024)