Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vg2
Felles programfag
Interiør og eksponeringsdesign
Design, teknologi og produksjon
Kunde og kommunikasjon
Felles programfag
Eksponeringsdesign

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
Arkitektur og samfunn
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Foto og grafikk 1
Kunst og skapende arbeid
Kunst og skapende arbeid

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Bevegelse
Bevegelse
Danseteknikker
Danseteknikker
Lytting
Lytting
Musikk
Musikk
Teaterensemble
Teaterensemble
Dans
Felles programfag
Dans i perspektiv
Dans i perspektiv 1
Dans i perspektiv 2
Valgfrie programfag
Scenisk dans fordypning
Scenisk dans fordypning 1
Scenisk dans fordypning 2
Drama
Felles programfag
Drama og samfunn
Drama og samfunn
Valgfrie programfag
Teaterproduksjon fordypning
Teaterproduksjon fordypning 1
Teaterproduksjon fordypning 2
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og bevegelse
Ergonomi og bevegelse 1
Ergonomi og bevegelse 2
Instruksjon og ledelse
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag
Musikk fordypning
Musikk fordypning 1
Musikk fordypning 2

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Mediespesialisering
Mediespesialisering
Tekst
Tekst

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Fysikk
Fysikk 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vg1
Felles programfag
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv
Produktutvikling og produksjon
Vg3
Felles programfag
Eksponeringsdesign
Bedriftskultur og markedsføring
Produksjon og konseptutvikling

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Konseptutvikling og programmering
Produksjon og historiefortelling
Teknologiforståelse