Utdannings- og yrkesrådgivningI samarbeid med skolens ledelse og lærere skal utdannings- og yrkesrådgiveren gi deg

  • rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
  • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å orientere deg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Du skal få hjelp til å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelse om valg av utdanning og yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Du skal også få hjelp til å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, blant annet for å forebygge feilvalg. I dette arbeidet skal skolen og rådgiveren samarbeide med for eksempel andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet.

I yrkesfaglige utdanningsprogram får du også utdannings- og yrkesrådgivning i faget yrkesfaglig fordypning.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.