Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Informasjon fra RogalandDersom du ikke møter fram den dagen skolen starter, mister du plassen med mindre du er innvilget utsettelse av skolen. Blir du forhindret fra å møte fram første skoledag på grunn av sykdom, må skolen få melding om fraværet.
Vi gjør oppmerksom på at elever ikke kan regne med å få utsettelse av skolestart i forbindelse med feriereiser.