Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Informasjon fra Rogaland 

Dersom du ikke møter opp ved skolestart

  • Dersom du ikke møter fram den dagen skolen starter, mister du plassen med mindre du er innvilget utsettelse av skolen.
  • Dersom du på grunn av sykdom blir forhindret fra å møte fram første skoledag, må skolen få melding om fraværet.
  • Vi gjør oppmerksom på at elever ikke kan regne med å få utsettelse av skolestart i forbindelse med feriereiser.

 

Søkere med ungdomsrett, men som ikke har skoleplass, vil bli overført til oppfølgingstjenesten (OT) 

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til vidaregåande opplæring mellom 15 og 24 år.

Les mer om oppfølgingstjenesten i Rogaland