Synshemmede og hørselshemmedeBlind eller sterkt svaksynt?

Se artikkelen:

Døv eller sterkt tunghørt?

Se artiklene:

Mer informasjon til hørselshemmede finner du også i menyen:

Informasjon fra RogalandSøknad om inntak på grunnlag av behov for døvetolk

(jfr. Opplæringslova §3-9)

Døve elever har rett til å bruke tolk i ordinær skole. Det er viktig at skolene tidlig får melding om elever som trenger døvetolk. Disse elevene må derfor søke inntak på fortrinnsrett.

Søknad om inntak for sterkt svaksynte og blinde elever

(jfr. Opplæringslova § 3 -10)

Sterkt svaksynte og blinde elever har hatt rett til nødvendig opplæring i punktskrift, og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. Omfanget av opplæring i tid og innholdet i opplæringen blir fastsatt i forskrift §3-2 og §3-4 i Opplæringsloven. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring skal det foreligge sakkyndig vurdering.

Det er viktig at skolene får melding om sterkt svaksynte og blinde elever. Disse elevene må derfor søke inntak på fortinnsrett.

Ved søknad må det legges ved ny dokumentasjon av eleven sine behov.