Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Akvakultur
Anlegg og teknikk
Biologi og miljø
Drift og produksjon

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Geofag
Geofag 2
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå II
Tysk nivå I
Tysk nivå II
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg2
Felles programfag
Automatisering
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Fiske og fangst
Fangst og kvalitet
Fartøy og redskaper
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag

Vg2
Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold