Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

  • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

  • Du søker via nettstedet vigo.no
  • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra RogalandTidsplan for inntaket til skoleåret 2024–2025

Vigo.no åpner for søking mandag 8.januar. 


DatoFrist
1. februarSøknadsfrist for minoritetsspråklige som søker med vedleggsskjema, innføringstilbud og kombinasjonsklasse
1. februar Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett
1. februarSøknadsfrist for søkere med individuell søknadsbehandling
1. marsSøknadsfrist for søking til læreplass
1. marsSøknadsfrist for ordinære søkere
april/maiUtsending av SMS-melding med informasjon om inntak etter fortrinnsrett og individuell behandling/grunnkompetanse.
ca 4. juliUtsending av SMS-melding med informasjon om om 1.fellesinntak og inntak etter individuell behandling, §6-25/§6-38
ca. 18. juliUtsending av SMS-melding med informasjon om 2. fellesinntak
2.–3. uke i augustFortløpende inntak for elever som ikke har fått tilbud om skoleplass i 1. eller 2. inntak


NB! Det er 6 dager svarfrist etter inntakene er publisert. Dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass / venteplass innen tidsfristen som blir oppgitt, mister du den skoleplassen / venteplassen du har fått tilbud om.

Ledige skoleplasser vil bli annonsert på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider rundt skolestart.

Etter 1.september er ikke ventelistene bindende lenger.

Kontakt oss

 Vis adressene i kart