Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra RogalandTidsplan for inntaket til skoleåret 2023–2024


DatoFrist
1. februarSøknadsfrist for minoritetsspråklige som søker med vedleggsskjema, innføringstilbud og kombinasjonsklasse
1. februar Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett
1. februarSøknadsfrist for søkere med individuell søknadsbehandling
1. marsSøknadsfrist for søking til læreplass
1. marsSøknadsfrist for ordinære søkere
april/maiUtsending av SMS-melding med informasjon om inntak etter fortrinnsrett og individuell behandling/grunnkompetanse.
ca 4. juliUtsending av SMS-melding med informasjon om om 1.fellesinntak og inntak etter individuell behandling, §6-25/§6-38
ca. 19. juliUtsending av SMS-melding med informasjon om 2. fellesinntak
2.–3. uke i augustFortløpende inntak for elever som ikke har fått tilbud om skoleplass i 1. eller 2. inntak


NB! Dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass / venteplass innen tidsfristen som blir oppgitt, mister du den skoleplassen / venteplassen du har fått tilbud om.

Ledige skoleplasser vil bli annonsert på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider rundt skolestart.

Etter 1.september er ikke ventelistene bindende lenger.

Kontakt oss

 Vis adressene i kart