Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg2
Felles programfag
Elenergi og ekom
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag

Vg2
Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold