Rådgivning og veiledningInformasjon fra Rogaland 

MINORITETSRÅDGIVERE
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utplassert som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever.
 
I Rogaland er minoritetsrådgiverne plassert på følgende skoler:
Godalen videregående skole, Stavanger
Karmsund videregående skole, Haugesund

 

Minoritetsrådgiver Godalen videregående skole 

Zorica Vojinovic (permisjon frem til 01.02.2023)
zorica.vojinovic@skole.rogfk.no 
Lejla Obradovic
leijla.obradovic@skole.rogfk.no

 

Minoritetsrådgiver Karmsund videregående skole
Veronica Garcia Kambe
veronica.garcia.kambe@skole.rogfk.no


Minoritetsrådgiverne skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud.
De skal blant annet:

  • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
  • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
  • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Mer informasjon finner du på nettstedet https://www.imdi.no/negativ-sosial-kontroll/ 

Negativ sosial kontroll I  IMDi

Offentlige myndigheter har plikt til å handle når noen blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. IMDi bidrar i det forebyggende arbeidet gjennom flere tiltak.

www.imdi.no