Poenggrense ved inntak til videregående skoler 2022/2023

Informasjon fra RogalandPå denne oversikten viser poengsummen til sist inntatt elev med ungdomsrett på de forskjellige programområdene ved de videregående skolene i Rogaland. Tallene er hentet ut etter 2.inntak. Vi gjør oppmerksom på at poenggrensen på noen programområder kan variere mye fra ett år til et annet.

 

Fortrinnsrett: Vi viser til lokal inntaksforskrift § 5. Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
Dersom søker er kvalifisert som fulltidselev etter inntaksforskriften, har han/hun rett til å fortsette på samme skole hvor Vg2 ble fullført på, er søkers første prioritet. 

Ingen karaktersnitt her. Dette gjelder Vg3 ST, Vg3 MK, Vg3 KDA, Vg3 ID og Vg3 MDD.

 

Ingen venteliste: Alle som hadde søkt fikk tilbud i inntaket

 

Dokumentasjon: Skolen foretar selv inntak på grunnlag av innsendt dokumentasjon til skolen fra søkere. Vedlegg