Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Drift og vedlikehold
Grunnarbeider

Naturbruk

Felles programfag
Heste- og dyrefag
Drift og entreprenørskap
Dyrelære og aktivitet
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning

Teknologi- og industrifag

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Landbruk og gartnernæring
Forvaltning og drift
Produksjon og tjenesteyting
Vg3 – studieforberedende
Valgfrie programfag
Feltarbeid i naturbruk
Feltarbeid i naturbruk

Teknologi- og industrifag

Vg3
Felles programfag
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Dokumentasjon og kontroll
Feilsøking, reparasjon og vedlikehold