MinoritetsrådgivereIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever.

Minoritetsrådgiverne skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. De skal blant annet

  • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
  • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
  • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge tvangsekteskap

Nærmere informasjon, for eksempel om hvilke skoler som har minoritetsrådgivere, finner du på nettstedet www.imdi.no.

Informasjon fra RogalandMINORITETSRÅDGIVERE

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever.


 I Rogaland er minoritetsrådgiverne plassert på følgende skoler:
Godalen videregående skole, Stavanger
Karmsund videregående skole, Haugesund

 

Minoritetsrådgiver Godalen videregående skole 
Zorica Vojinovic (permisjon frem til 01.02.2023)
zorica.vojinovic@skole.rogfk.no 

Lejla Obradovic
lejla.obradovic@skole.rogfk.no 

 

 

Minoritetsrådgiver Karmsund videregående skole
Veronica Garcia Kambe
veronica.garcia.kambe@skole.rogfk.no


Minoritetsrådgiverne skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud.
De skal blant annet:

  • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
  • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
  • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Mer informasjon finner du på nettstedet https://www.imdi.no/negativ-sosial-kontroll/ 

Negativ sosial kontroll I  IMDi

Offentlige myndigheter har plikt til å handle når noen blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. IMDi bidrar i det forebyggende arbeidet gjennom flere tiltak.

www.imdi.no