Landslinjer og landsdekkende tilbudNoen tilbud kalles landslinjer eller landsdekkende tilbud. Disse har du rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.

Staten finansierer landslinjene. Landsdekkende tilbud er det bare grunnlag for å ha i ett eller noen få fylker. Disse finansieres av fylkeskommunene. For deg som søker vil det i praksis ikke være noen forskjell på landslinjer og landsdekkende tilbud. Du søker disse tilbudene via nettstedet vigo.no via eget fylke. 

Hvis du søker Vg1 i utdanningsprogrammene idrettsfag eller musikk, dans og drama, kan det være bestemt at inntil halvpartene av elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Nærmere opplysninger får du av den enkelte skole.

Under finner du en fylkesvis oversikt over landslinjer og landsdekkende tilbud. Vær oppmerksom på at listen ikke er komplett før i begynnelsen av januar, når alle fylker har lagt ut skoletilbudene sine på vilbli.no. Frem til fylkene begynner å publisere sine tilbud i desember er det ingen liste her – men du kan sjekke oversikten over landslinjer og landsdekkende tilbud for inneværende skoleår.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.