LærlingHva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget du har valgt.

 • For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift.
 • I begynnelsen vil mesteparten av tiden på jobb gå med til opplæring, men etter hvert vil du delta i de vanlige arbeidsoppgavene i bedriften.
 • På slutten av læretiden avlegger du en fag- eller svenneprøve.

Lærlingens rettigheter og plikter

 • Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften. 

 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid. 

 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. 

 • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til. 

 • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget. 

 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
 • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Informasjon fra Rogaland

Informasjon fra Rogaland vil foreligge i løpet av høsten

Rogaland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

 • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Rogaland.
 • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Lærling (skoleåret 2023-2024)