Konsekvenser av fraværNår du søker jobb kort tid etter videregående opplæring – og spesielt ved søknad om læreplass – kan det hende bedriften legger mer vekt på fraværet ditt under skolegangen enn karakterene du har fått når de vurderer om du skal tilbys ansettelse.

Fravær i læretiden

I læretiden er du arbeidstaker og du må da følge bedriftens og arbeidslivets regler om egenmelding og sykmelding ved fravær. Har du andre grunner til å være borte fra arbeid enn sykdom, må du alltid søke om permisjon på forhånd.

Har du ureglementert fravær, eller kommer du ofte for seint på jobben, kan du risikere at bedriften sier deg opp og hever lærekontrakten/opplæringskontrakten din. Hvis du har langvarig fravær på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, kan læretiden bli forlenget.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.