Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Teknologi- og industrifag

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg3
Felles programfag
Maritim elektriker
Automasjon
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi
Organisasjon og ledelse

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet

Teknologi- og industrifag