Kan du ombestemme deg?

Vær klar over at du ikke er bundet til å gå videre i det utdanningsprogrammet du først valgte. Du kan gjøre omvalg og du kan alltid bygge på et yrkesfaglig løp og skaffe deg studiekompetanse. Det finnes også muligheter for å gå fra et studieforberedende utdanningsprogram til et yrkesfaglig. Selv om du gjøre et «feilvalg» i første omgang, kan du altså rette det opp senere. Og husk, ingen utdanning er bortkastet. Om du ikke får direkte bruk for det du har lært, gir læring alltid personlig utvikling og vekst.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.