Jåttå videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post jaattaa-vgs@skole.rogfk.no
Nettsted www.jaattaa.vgs.no
Navn Jåttå videregående skole
Tilhører Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen
Besøksadresse Jåttåvågvegen 3, 4020 Stavanger
Postadresse Postboks 6005
4088 Stavanger
Telefon 51 95 51 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Elever med tegnspråk som førstespråk får tolker. Elevene kan også få undervisning i norsk, engelsk og tegnspråk av lærere ansatt ved Hetland videregående skole.

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfagFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Helse- og oppvekstfag

Vg2
Felles programfag
Fotterapi og ortopediteknikk
Helse, funksjon og bevegelse
Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
Vg3
Felles programfag
Fotterapi
Yrkesliv i fotterapifaget

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg2
Felles programfag
Automatisering
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Vg3
Felles programfag
Automatiseringsfaget
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Mekanisk arbeid

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet
Vg2
Felles programfag
Baker og konditor
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet