Innsending av dokumentasjon


  • Du som er elev i offentlig grunnskole eller offentlig videregående skole i hjemfylket ditt når du søker, får karakterene direkte overført til inntakskontoret der.
  • Enkelte private skoler sender inn vitnemål eller kompetansebevis for sine elever. Dersom du er elev ved en privat skole, er du selv ansvarlig for å undersøke om skolen din gjør dette for deg.
  • Øvrige søkere og de som søker plass i et annet fylke enn hjemfylket, må vanligvis selv sende inn dokumentasjon (bekreftede kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l.) til inntakskontoret. Fylket gir deg nærmere informasjon om dette.

Informasjon fra RogalandInnsending av karakterer

Søkere med dokumentasjon fra gjennomført opplæring i utlandet må sende inn vitnemål/dokumentasjon innen 23. juni.


For søkere til Vg2 og Vg3 på studiespesialiserende utdanningsprogram skal all dokumentasjon sendes til den skolen du har som 1. ønske. For søkere til yrkesfag skal dokumentasjonen sendes til en kompetanseskole, ta kontakt med inntakskontoret for nærmere informasjon. 


For søkere til Vg1 skal all dokumentasjon sendes til inntakskontoret innen 23. juni.

Seksjon dimensjonering og inntak
P.Box 767
4004 Stavanger