Hvilke skoler kan du søke på?Hovedregelen er at du skal søke videregående opplæring i det fylket du bor i, eventuelt i nabofylker som fylket ditt har gjort spesielle avtaler med. Vær oppmerksom på at fylkene kan ha egne regler om hvor du kan søke innen fylket ditt, om du får lov til å ønske skole osv.

Oversikt over skolene

  • Det finnes både offentlige og private videregående skoler.
  • fylkesoversikten finner du oversikt over alle skolene i fylket.
  • På sidene med utdanningsprogrammene finner du oversikt over hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene. (Skoletilbudene for kommende skoleår vedtas hvert år i januar. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no.)
  • Husk at du må søke om plass i videregående skole.

Skolegang utenfor eget fylke, på Svalbard eller i utlandet

Det finnes også muligheter for videregående opplæring andre steder:

Hvilke skoler kan du søke på?

Informasjon fra Rogaland  

Ikke alle videregående skoler i Rogaland tilbyr begynneropplæring i fremmedspråk

 

.
Søkere til Vg1 studieforberedende utdanningsprogram som ikke har hatt  fremmedspråk i grunnskolen, må derfor orientere seg om hvilke videregående skoler som tilbyr  fremmedspråk på nivå 1.

I Rogaland må du ha fremmedspråk i grunnskolen for å kvalifiserer til disse 3 skolene::
St.Olav videregående skole
Stavanger Katedralskole
Hetland videregående skole


Søker du talenter mot toppen eller toppidrett så kreves det fremmedspråk fra grunnskolen for opptak til St.Svithun videregående skole.

Har du annet morsmål enn norsk eller engelsk, kan du ta morsmålet ditt som privatist. Sjekk med privatistkontoret om morsmålet ditt tilbys som privatisteksamen.