Hetland videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post hetland-vgs@skole.rogfk.no
Nettsted www.hetland.vgs.no
Navn Hetland videregående skole
Tilhører Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen
Besøksadresse Breidablikkveien 16, Stavanger
Postadresse Breidablikkveien 16
4017 Stavanger
Telefon 51 92 14 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 600
Målform Bokmål/Nynorsk

Andre opplysninger

Hetland videregående skole er knutepunktskole for hørselshemmede elever. Skolen tilbyr opplæring til elever med tegnspråk som førstespråk. I fag hvor det er egne læreplaner for døve og sterkt tunghørte (norsk, engelsk og tegnspråk) blir det undervist på tegnspråk i små grupper. De øvrige fagene blir tolket av tegnspråktolker ansatt ved skolen.

Jåttå videregående skole og Godalen videregående skole tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram. Begge skolene ligger i nærheten av Hetland videregående skole. Hørselshemmede elever som søker til disse skolene får tolker fra Hetland videregående skole. Dersom eleven følger læreplanene for døve og sterkt tunghørte, får de opplæring i norsk, engelsk og tegnspråk av tegnspråklige lærere ansatt ved Hetland videregående skole.

Opplæringstilbud

Tilbud er ikke fastsatt for skoleåret 2022–2023, men skal senest foreligge i januar 2022.
Velg Skoleår 2021–2022 for å se tilbudene som gjelder i år (det kan fastsettes andre tilbud for 2022–2023).