Hetland videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post hetland-vgs@skole.rogfk.no
Nettsted www.hetland.vgs.no
Navn Hetland videregående skole
Tilhører Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen
Besøksadresse Breidablikkveien 16, 4017 Stavanger
Postadresse Breidablikkveien 16
4017 Stavanger
Telefon 51 92 14 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 600
Målform Bokmål/Nynorsk

Andre opplysninger

Hetland videregående skole er knutepunktskole for hørselshemmede elever. Skolen tilbyr opplæring til elever med tegnspråk som førstespråk. I fag hvor det er egne læreplaner for døve og sterkt tunghørte (norsk, engelsk og tegnspråk) blir det undervist på tegnspråk i små grupper. De øvrige fagene blir tolket av tegnspråktolker ansatt ved skolen.

Jåttå videregående skole og Godalen videregående skole tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram. Begge skolene ligger i nærheten av Hetland videregående skole. Hørselshemmede elever som søker til disse skolene får tolker fra Hetland videregående skole. Dersom eleven følger læreplanene for døve og sterkt tunghørte, får de opplæring i norsk, engelsk og tegnspråk av tegnspråklige lærere ansatt ved Hetland videregående skole.


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.