Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Valgfrie programfag
Arkitektur og samfunn
Arkitektur og samfunn
Foto og grafikk
Foto og grafikk 1

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Design og håndverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og håndverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Frisør
Frisyredesign
Produksjon
Interiør og utstillingsdesign
Produksjon
Produktdesign
Vg3
Felles programfag
Interiør
Interiørarbeid
Presentasjon

Helse- og oppvekstfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Vg1
Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tjenester
Vg2
Felles programfag
Industriteknologi
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Reparasjon og vedlikehold