FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra Rogaland

Retten til videregående opplæring begrenses til det fylket der søker har folkeregistrert adresse pr 1.mars. Du kan søke tilbud i Rogaland selv om du ikke er bosatt i fylket. Søkere fra andre fylker rangeres bak fylkets egne søkere.

Søkere som flytter alene

Søkere som er folkeregistrert i Rogaland pr 1.mars regnes som hjemmehørende i fylket.
Flytting må ha skjedd innen søknadsfrist 1.mars for at det skal gi søkeren rett til skoleplass i Rogaland.

Søkere som flytter med eller til foresatte i Rogaland
Søkere med ungdomsrett som flytter med foresatte, eller til en foresatt i Rogaland, i løpet av våren eller sommeren, kan bli vurdert på lik linje som Rogalands egne søkere. Flytting må dokumenteres senest 23.juni

Følgende dokumentasjon må sendes til inntakskontoret for godkjent flytting:

  • Dersom du flytter med foreldre, må flyttingen dokumenteres i form av kopi av leie eller kjøpskontrakt av  bopel i Rogaland.
  • Dersom du skal flytte fra forelder til den andre, må flyttingen dokumenteres med en bostedsattest fra den av foreldrene du flytter til i Rogaland.

 

Det er viktig at søker melder flytting til folkeregisteret senest innen skolestart selv om flyttingen er godkjent av inntakskontoret. Mottatt søknader er kun midlertidig godkjent og blir ikke endelig før ny adresse er registrert i folkeregisteret.