Ferie og fridagerHer finner du oversikt over ferie og fridager ved skolene i fylket («skolerute»).

Informasjon fra RogalandSkolerute for skoleåret 2024-2025

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, se opplæringslova § 3-2.

Elevene skal ha 190 skoledager.

I skoleruta for 2024-2025 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

  • Første elevdag onsdag 19. august
  • Høstferie uke 41 (7.–11. oktober) 
  • Vinterferie uke 9 (24.–28. februar)

Det er også satt opp to felles planleggingsdager. Datoene for disse gjelder foreløpig med forbehold om endring.

  • Felles planleggingsdag høst er 5. november
  • Felles planleggingsdato vår er 12. februar

Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den ramme opplæringslova § 3-2 setter. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Hver skole legger skoleruta ut på hjemmesidene sine.
Klikk her for oversikt over alle skolene, samt link til deres hjemmesider.