Ferie og fridagerHer finner du oversikt over ferie og fridager ved skolene i fylket («skolerute»).

Informasjon fra Rogaland
 

Skolerute for skoleåret 2023-2024

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager,

se opplæringslova § 3-2.

Elevene skal ha 190 skoledager


I skoleruta for 2023-2024 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

  • Første elev dag onsdag 16. august
  • Høstferie uke 41 (9. – 13. oktober) 
  • Vinterferie uke 9 (26.februar - 1.mars)

Det er også satt opp to felles planleggingsdager. Datoene for disse gjelder foreløpig med forbehold om endring

  • Felles planleggingsdag høst tirsdag 14.november
  • Felles planleggingsdato vår torsdag 15.februar


Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den ramme opplæringslova § 3-2 setter. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Hver skole legger skoleruta ut på hjemmesidene sine