Ferie og fridagerHer finner du oversikt over ferie og fridager ved skolene i fylket («skolerute»).

Informasjon fra RogalandSkolerute for skoleåret 2021-2022

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, se opplæringslova § 3-2. Elevene skal ha 190 skoledager.

I skoleruta for 2021-2022 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

 • Første elev dag mandag 16.august
 • Høstferie uke 41 (11-15 oktober)
 • Vinterferie uke 9 (28. februar - 4.mars)

Det er også satt opp 2 felles planleggingsdager. Datoene for disse gjelder foreløpig med forbehold om endring:

 • Felles planleggingsdag høst tirsdag 16.november
 • Felles planleggingsdag vår torsdag 17.februar

Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den ramme opplæringslova § 3-2 setter. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Hver skole legger skoleruten sin på hjemmesidene sine.
 

Skolerute for skoleåret 2022-2023

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, se opplæringslova § 3-2. Elevene skal ha 190 skoledager.


I skoleruta for 2022-2023 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

 • Første elev dag onsdag 17. august
 • Høstferie uke 41 (10. – 14. oktober) 
 • Vinterferie uke 9 (27.februar - 3.mars)

Det er også satt opp to felles planleggingsdager. Datoene for disse gjelder foreløpig med forbehold om endring

 • Felles planleggingsdag høst tirsdag 15.november
 • Felles planleggingsdato vår onsdag 15.februar


Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den ramme opplæringslova § 3-2 setter. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Hver skole legger skoleruta ut på hjemmesidene sine.

 

Skolerute for skoleåret 2023-2024

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, se opplæringslova § 3-2. Elevene skal ha 190 skoledager 

I skoleruta for 2023-2024 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

 • Første elev dag onsdag 16. august
 • Høstferie uke 41 (9. – 13. oktober) 
 • Vinterferie uke 9 (26.februar - 1.mars)

Det er også satt opp to felles planleggingsdager. Datoene for disse gjelder foreløpig med forbehold om endring

 • Felles planleggingsdag høst tirsdag 14.november
 • Felles planleggingsdato vår torsdag 15.februar


Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den ramme opplæringslova § 3-2 setter. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Hver skole legger skoleruta ut på hjemmesidene sine