Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra Rogaland 

For å få endre på søknaden etter 1.mars kreves det at søknaden er skriftlig, begrunnet og signert av søker.

Søker må selv holde seg orientert og se om søknaden blir endret ved å logge seg på vigo.no.

Behandlingstiden er fra 2-14 dager.

Absolutt siste frist for å få endret søknaden er 01.06. Det vil ikke være mulig å få endret søknader etter denne datoen.