Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra Rogaland 

For å få endre på søknaden etter 1.mars kreves det en god grunn.
Eksempel på dette kan være at søker har flyttet til annen region eller at søkerens livssituasjon er betydelig endret etter søknadsfristen.

Søknad om endring som ikke er dokumentert eller mangler signatur fra søker vil ikke bli behandlet.

Søker må selv holde seg orientert og se om søknaden blir endret ved å logge seg på vigo.no. Det gis ikke tilbakemelding pr. brev.

Behandlingstiden er fra 2-14 dager.

Siste frist for å få endret søknaden er 01.06. Det vil ikke være mulig å få endret søknader etter denne datoen.