Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra RogalandSøknad om endring som ikke er dokumentert eller mangler signatur fra søker vil ikke bli behandlet.

Søker må selv holde seg orientert og se om søknaden blir endret ved å logge seg på vigo.no. Det gis ikke tilbakemelding pr. brev.
Behandlingstiden er fra 2-14 dager.

Alle søknader mottatt etter 01.06. vil ikke bli behandlet.